Co warto wiedzieć na temat wezwania do zapłaty

Niezapłacone faktury, za dostawę usług lub produktów, nieuiszczone na czas pieniądze na przykład za wynajem mieszkania czy innego lokalu, brak wypłaty na czas – to tylko kilka przykładów tego, z jakimi długami najczęściej mają do czynienia przedsiębiorcy czy zwykli ludzie. Gdy ma się w swoim życiu dłużnika, który kolokwialnie mówiąc „wisi” nam sporo pieniędzy, trzeba postępować roztropnie i rozważnie, nie bać się jednak wchodzić na drogę bardziej formalną. Gdy telefony czy maile z ponagleniem o zapłatę nie działają, warto wytoczyć kolejne dzieło jakim jest wysłanie wezwania do zapłaty.

Kto może wysłać wezwanie do zapłaty

Kto może wysłać wezwanie do zapłaty? Tak naprawdę każdy, kto może udowodnić na przykład jakąkolwiek umową czy niezapłaconą fakturą, że ktoś zalega mu pieniądze. W praktyce wezwanie do zapłaty (tu przeczytasz więcej) bardzo często wysyłają przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze swoimi nieuczciwymi kontrahentami. Mogą to jednak też zrobić zwykli ludzie, którzy zawarli jakąś umowę cywilnoprawną na przykład na wynajem mieszkania. Wezwanie do zapłaty można sporządzić samemu, korzystając ze wzorów gotowych w internecie. Można wysłać je jeden raz, można też robić to kilkakrotnie. W praktyce wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem przed wystąpieniem na drogę sądową. Czasami przybiera ona postać ostatecznego wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu.

Jak sporządzić wezwanie do zapłaty

W wezwaniu do zapłaty muszą znaleźć się pewne konkretne dane, tak by dokument miał rzeczywiście moc. Należy zatem umieścić tam dane wierzyciela oraz dłużnika, datę i miejsce sporządzenia wezwania, informacja o kwocie długu oraz rachunku bankowym, na który należy przelać pieniądze. Trzeba też zaznaczyć jaka jest podstawa prawna, a zatem co daje podstawę do dochodzenia pieniędzy. Dokument można odpowiednio wyedytować, na przykład używając podkreśleń czy pogrubień, a nawet czerwonego atramentu. Generalnie chodzi o to, by na dłużniku zrobiło to odpowiednie wrażenie i skłoniło go do zapłaty. Należy w wezwaniu wskazać zatem ostateczny termin zapłaty, oraz wspomnieć o konsekwencjach nie uregulowania długu na czas.

Konsekwencje nie uregulowania długu

Jakie mogą być konsekwencje braku spłaty długu? Najczęściej jest to wystąpienie na drogę sądową, o czym też można poinformować w wezwaniu, co dla dłużnika najczęściej łączy się z obciążeniem kosztami sądowym. Inne konsekwencje to na przykład zaprzestanie dostarczania towarów i usług, jeżeli dług to niezapłacona faktura za wcześniejsze tego typu umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *