Czas na wypłatę odszkodowania

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczyciel ma określony termin do zakończenia postępowania likwidacyjnego i wypłaty odszkodowania. Zakładowi ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie uprawnionemu na podstawie uznania, zawartej z nim ugody, a dopiero – w trzeciej kolejności – na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu.

Ustawodawca ustalił konkretny termin, w którym przeprowadzone ma być postępowanie likwidacyjne, aby zapewnić ochronę poszkodowanemu i zapewnić sprawną wypłatę odszkodowania. Przepisy Kodeksu Cywilnego precyzuje art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych,

 

Zgodnie z przepisami

Termin wypłaty odszkodowania zawarty jest w art. 817 Kodeksu Cywilnego:
§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.

 

Paragraf pierwszy obliguje ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie bądź przynajmniej jego bezsporną część w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Wymagalność świadczenia zakładu ubezpieczeń została określona w powyższym przepisie; zawiadomienie ubezpieczyciela o wypadku rodzi po jego stronie obowiązek spełnienia świadczenia w ustawowym terminie. Może to zrobić w ciągu kilku dni, po trzech tygodniach albo przed samym końcem tego terminu. Jednak wypłata odszkodowania powinna odbyć się w rozsądnym czasie i ubezpieczyciel nie może przedłużać jej do maksymalnego terminu.

Przewidziany w art. 817 § 1 kc termin spełnienia świadczenia doznaje modyfikacji, jeżeli niemożliwym stało się ustalenie w terminie 30 dni odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia. Prawo dopuszcza przedłużenie podstawowego terminu. Miarodajny staje się wówczas 14-dniowy termin, liczony od wyjaśnienia tych okoliczności (art. 817 § 2 kc).

 

Przedłużenie postępowania

Utrudnienia uniemożliwiające zachowanie terminu z art. 817 § 1 kc nie są ustawowo zdefiniowane i wymagają indywidualnej oceny. Odszkodowanie powinno zostać wypłacone najpóźniej po upływie 14 dni licząc od dnia, kiedy przy zachowaniu należytej staranności było możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu albo wysokości odszkodowania.

Przyznanie odszkodowania może zostać przedłużone w przypadku trwania postępowania karnego. Brak przyznania się sprawcy do winy jest kolejną okolicznością usprawiedliwiającą niewypłacenie odszkodowania w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia szkody.

Jednak możliwość przedłużenia postępowania nie powinna być bezzasadna i może występować tylko w nielicznych przypadkach. Nie zawsze trwające postępowanie karne jest wystarczającym uzasadnieniem braku wypłaty pieniędzy w podstawowym terminie.

W przypadku przedłużenia postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel jest zobowiązany do pisemnego poinformowania poszkodowanego o przesunięciu terminu wypłaty odszkodowania. Dokument powinien zawierać uzasadnienie decyzji. Poszkodowany ma prawo do wyczerpującej informacji na temat przyczyny takiego stanu rzeczy.

1 komentarz

#1justyna13 marca 2014, 14:25

bralam udzial w kolizji drogowej 1,5 roku temu. Z OC sprawcy otrzymalam odszkodowanie za zniszczony samochod. Czy moge jeszcze sie ubiegac o wyplate kwoty bezpornej?Dodam ze nie prowadzilam zadnego leczenia po kolizji.

Czekamy na Twój komentarz

Login:
E-mail:
Komentarz:

 

Pozostałe artykułypowrót do Strony głównej

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu(5)

Czym jest uszczerbek na zdrowiu? Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych, wypadkach przy pracy czy innych nieszczęśliwych zdarzeniach nie zawsze zdają sobie sprawę z praw, jakie im przysługują. Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą domagać się rekompensaty. Stanowią tak przepisy Kodeksu cywilnego ustanawiając instytucję zadośćuczynienia.   Kiedy przyznane zostanie zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie można określić jako

Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku

Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku(1)

Obniżenie odszkodowania w praktyce Zdarza się, że poszkodowany przyczynił się do wypadku. Sytuacje takie są często spotykane zwłaszcza w sprawach odszkodowawczych z wypadków komunikacyjnych. Trzeba podkreślić, że zarówno ubezpieczyciel, jak i sąd w takiej sytuacji ma prawo do obniżenia przyznanego świadczenia o określony procent.   Złe praktyki ubezpieczycieli Aby zobrazować tę sytuację można posłużyć się

Renta po wypadku – kiedy się należy, w jakiej wysokości i inne pytania.

Renta po wypadku – kiedy się należy, w jakiej wysokości i inne pytania.(0)

Kiedy należy się renta po wypadku? Jeżeli stan zdrowia osoby po wypadku powoduje konieczność leczenia, rehabilitacji lub ciągłej opieki innych osób nie ulega wątpliwości, że takiemu poszkodowanemu przysługuje renta. Renta ta przysługuje zarówno po wypadku samochodowym, błędzie lekarskim czy też innym zdarzeniu wskutek, którego osoba została poszkodowana. Renta obejmuje wydatki, np. z tytułu zwiększonych potrzeb,

Śmierć bliskiego w wypadku a prawa rodziny

Śmierć bliskiego w wypadku a prawa rodziny(6)

Jakie świadczenia gwarantują przepisy prawa? Sytuacja rodziny, która straciła najbliższą osobę w wypadku komunikacyjnym lub innym nieszczęśliwym zdarzeniu jest niezwykle trudna. Nierzadko problemy natury emocjonalnej pogłębione zostają przez trudności finansowe. Aby pomóc osobom pośrednio poszkodowanym przepisy jasno określają przysługujące im prawa.   Pieniądze dla pośrednio poszkodowanych Unormowania zawarte w przedstawionym art. 446 kodeksu cywilnego stanowią

Zwrot kosztów leczenia

Zwrot kosztów leczenia(0)

Jakie wydatki powinny zostać zwrócone Poszkodowanemu w sprawie osobowej? Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Odszkodowanie, w postaci zwrotu kosztów

Czytaj więcej...
banner

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy Reklamodawców oraz Partnerów do współpracy na łamach serwisu PortalPoszkodowanych.pl.

Dołącz do Nas!

Partnerzy

Kontakt Reklama Mapa strony
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 PortalPoszkodowanych.pl