Kredyt a zaświadczenie o zatrudnieniu – dlaczego wymagają go banki?

Niezależnie od tego, czy ktoś planuje zaciągnąć kredyt hipoteczny, gotówkowy, czy samochodowy, bank będzie wymagać od potencjalnego klienta zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, wraz z informacją o dochodach. Takie pismo powinien wystawić bezproblemowo każdy pracodawca na wniosek swojego pracownika. 

Planujesz zaciągnąć kredyt? Będziesz potrzebować zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach 

Najważniejszą kwestią dla każdego banku i innej instytucji finansowej jest to, czy osoba chcąca zaciągnąć kredyt posiada płynność finansową. Chodzi tutaj o zdolność kredytową, na którą składa się wiele czynników, a jednym z nich będzie zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu i otrzymywanych z tego tytułu zarobkach. Pracodawca nie powinien odmówić wystawienia takiego pisma, w mniejszych firmach pracownik otrzyma je jeszcze tego samego dnia lub następnego. Z kolei w przypadku dużych przedsiębiorstw czas oczekiwania może wydłużyć się do nawet kilku dni. Należy mieć to na uwadze, gdyż dokument ten musi zostać dołączony do kompletu dokumentów składanych do banku wraz z wnioskiem o przyznanie kredytu. Warto zaznaczyć, że nie ma żadnego konkretnego wzoru, którym należałoby kierować się, tworząc zaświadczenie o swoim zatrudnieniu. Pojawi się wobec tego pytanie, co powinno znajdować się w takim dokumencie, aby został on zaakceptowany przez instytucję bankową czy inną organizację finansową. 

W zaświadczeniu o aktualnym zatrudnieniu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko pracownika, seria i numer jego dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zameldowania, rodzaj zawartej umowy, opis stanowiska, średnia miesięczna wysokość zarobków brutto z ostatniego kwartału, podstawowe dane firmy, podpis i pieczątka osoby wystawiającej dokument. Dla banku takie zaświadczenie stanowi najbardziej wiarygodne źródło informacji na temat wnioskodawcy, na podstawie którego podejmowana jest decyzja kredytowa. Oczywiście wpływ na nią ma szereg innych czynników, ale wysokość osiąganych zarobków i płynność finansowa są kluczowymi informacjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *